Trà đóng túi


Thêm vào giỏ

Trà Ô Long Bể

40,000 đ
Thêm vào giỏ

Trà Ô Long Quạt

45,000 đ
Thêm vào giỏ

Trà Ô Long Lá Vàng

50,000 đ
Thêm vào giỏ

Trà Ô Long Tứ Quý

210,000 đ
Thêm vào giỏ

Trà Ô Long Thuần

250,000 đ
Thêm vào giỏ

ÔLong-Hộp bát giác xanh

200,000 đ
Thêm vào giỏ

Hộp Ô Long Đỏ

160,000 đ
Thêm vào giỏ

Hộp Ô Long Tứ Quý

210,000 đ
Thêm vào giỏ

Hộp Ô Long Sữa Đăc Biệt

230,000 đ
Thêm vào giỏ

Trà Ô Long túi tam giác

180,000 đ